המרפאה שלנו עומדת בסטנדרטים הגבוהים ביותר! מספקת פתרונות רבים ומגוונים. שירות מקצועי לאורך כל הדרך השגחה רפואית פרטית 24/7 שירות גם בבית וגם במוסד

נגישות בחן- נגישות לבתים ועסקים.

חן שטרן יועצת נגישות מרפא בעיסוק

אנו מאמינים בחברה מכילה ושוויונית, חברה השומרת על כבוד האדם וזכותו לקבל שירות באופן שוויוני ומכבד. בנגישות בחן, אנו עובדים בצוות הכולל: מרפאים בעיסוק, אדריכלים, מהנדסים ומומחים להנגשה ברשת. חן שטרן מייסדת החברה הינה מרפאה בעיסוק עם נסיון משנת 2009 בתחום הנגישות והתאמת בתים לאנשים עם מוגבלות ולגיל השלישי. חן ניהלה יחידת ריפוי בעיסוק ביחידה להמשך טיפול בשירותי בריאות כללית, יחידה בה ניתנו שירותים של תכנון והתאמת הבית לאנשים עם מוגבלות ולגיל השלישי, הגשת התכניות לוועדה הבינמשרדית של משרד השיכון ומשרד הבריאות, והתאמת טכנולוגיה מסייעת בתחום הניידות כגון: זחלילים וכיוב'.

לאחר מכן, חן היתה המפקחת הארצית לנגישות השירות בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים. חן היתה שותפה לחקיקה וכתיבת תקנות הנגישות, כתיבת ניירות עמדה, בניית תכניות שנתיות בתחום הנגישות ברמה הארצית, ייזום וניהול פרויקטים עם משרדי ממשלה, רשויות ומגזר שלישי ועסקי וניהול צוות מםקחי נגישו בפריסה ארצית. כיום חן מנהלת את נגישות בחן ומודה על הזכות להיות חלק מתהליך המקדם אותנו להיות חברה נגישה המאפשרת השתתפות במרחב הציבורי לכלל האכולוסייה ללא הבדלי דת, גזע, מין ואופן תפקודו של האדם.

נגישות בחן מספקת את השירותים הבאים:

 • ייעוץ להתאמות נגישות לבית.
 • ייעוץ לפני רכישת בית חדש
 • ייעוץ נגישות משלב תכניות לבנייה של בית חדש.
 • מתן חוות דעת  מקצועית לבית משפט במצבים מורכבים כגון: התנגדות שכנים להנגשה
 • מתן חוות דעת מקצועית לבית משפט במקרים של תאונות דרכים ותביעות ביטוחיות שונות.
 • ייעוץ נגישות לעסקים
 • ייעוץ וחתימה לצורך מתן אישורי נגישות להיתרי בנייה, טפסי אכלוס ורישוי עסקים
 • שירותי נגישות למדיה.

תחומי השירות המוצעים בהרחבה:

ייעוץ התאמות נגישות לבתים

השירות כולל: הערכה תפקודית בבית, סיור בבית, מתן דוח המלצות ותכניות להנגשה, ליווי המשפחה בתהליך השיפוץ.

הייעוץ כולל התייחסות לכל מרכיבי הנגישות מהחניה, דרך הכניסה לבית, חדרי רחצה, מסדרונות ומטבח בהתאם לצורך. 

ייעוץ לפני רכישת בית חדש

השירות כולל: הערכה ומיפוי צרכים, סיור בבית המוצע לרכישה, מתן חוות דעת לשינויים הנדרשים במבנה כדי להתאימו לצרכים שעלו במיפוי, ליווי המשפחה בתהליך השיפוץ.

הייעוץ כולל התייחסות לכל מרכיבי הנגישות מהחניה, דרך הכניסה לבית, חדרי רחצה, מסדרונות ומטבח בהתאם לצורך.

ייעוץ נגישות משלב תכניות לבניית בית חדש

השירות כולל: הערכה ומיפוי צרכים, מתן הנחיות כלליות לאדריכל, בדיקת תכניות של האדריכל ומתן המלצות בהתאם, ליווי בבחירת האביזרים  ליווי המשפחה בתהליך הבנייה.

הייעוץ כולל התייחסות לכל מרכיבי הנגישות מהחניה, דרך הכניסה לבית, חדרי רחצה, מסדרונות ומטבח בהתאם לצורך.

לשירות זה ניתן להוסיף נגישות אתר אינטרנט.

נגישות בחן- נגישות לבתים ועסקים.

חן שטרן יועצת נגישות מרפא בעיסוק

אנו מאמינים בחברה מכילה ושוויונית, חברה השומרת על כבוד האדם וזכותו לקבל שירות באופן שוויוני ומכבד. בנגישות בחן, אנו עובדים בצוות הכולל: מרפאים בעיסוק, אדריכלים, מהנדסים ומומחים להנגשה ברשת. חן שטרן מייסדת החברה הינה מרפאה בעיסוק עם נסיון משנת 2009 בתחום הנגישות והתאמת בתים לאנשים עם מוגבלות ולגיל השלישי. חן ניהלה יחידת ריפוי בעיסוק ביחידה להמשך טיפול בשירותי בריאות כללית, יחידה בה ניתנו שירותים של תכנון והתאמת הבית לאנשים עם מוגבלות ולגיל השלישי, הגשת התכניות לוועדה הבינמשרדית של משרד השיכון ומשרד הבריאות, והתאמת טכנולוגיה מסייעת בתחום הניידות כגון: זחלילים וכיוב'.

לאחר מכן, חן היתה המפקחת הארצית לנגישות השירות בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים. חן היתה שותפה לחקיקה וכתיבת תקנות הנגישות, כתיבת ניירות עמדה, בניית תכניות שנתיות בתחום הנגישות ברמה הארצית, ייזום וניהול פרויקטים עם משרדי ממשלה, רשויות ומגזר שלישי ועסקי וניהול צוות מםקחי נגישו בפריסה ארצית. כיום חן מנהלת את נגישות בחן ומודה על הזכות להיות חלק מתהליך המקדם אותנו להיות חברה נגישה המאפשרת השתתפות במרחב הציבורי לכלל האכולוסייה ללא הבדלי דת, גזע, מין ואופן תפקודו של האדם.

נגישות בחן מספקת את השירותים הבאים:

 • ייעוץ להתאמות נגישות לבית.
 • ייעוץ לפני רכישת בית חדש
 • ייעוץ נגישות משלב תכניות לבנייה של בית חדש.
 • מתן חוות דעת  מקצועית לבית משפט במצבים מורכבים כגון: התנגדות שכנים להנגשה
 • מתן חוות דעת מקצועית לבית משפט במקרים של תאונות דרכים ותביעות ביטוחיות שונות.
 • ייעוץ נגישות לעסקים
 • ייעוץ וחתימה לצורך מתן אישורי נגישות להיתרי בנייה, טפסי אכלוס ורישוי עסקים
 • שירותי נגישות למדיה.
 

תחומי השירות המוצעים בהרחבה:
ייעוץ התאמות נגישות לבתים

השירות כולל: הערכה תפקודית בבית, סיור בבית, מתן דוח המלצות ותכניות להנגשה, ליווי המשפחה בתהליך השיפוץ.

הייעוץ כולל התייחסות לכל מרכיבי הנגישות מהחניה, דרך הכניסה לבית, חדרי רחצה, מסדרונות ומטבח בהתאם לצורך. 

ייעוץ לפני רכישת בית חדש

השירות כולל: הערכה ומיפוי צרכים, סיור בבית המוצע לרכישה, מתן חוות דעת לשינויים הנדרשים במבנה כדי להתאימו לצרכים שעלו במיפוי, ליווי המשפחה בתהליך השיפוץ.

הייעוץ כולל התייחסות לכל מרכיבי הנגישות מהחניה, דרך הכניסה לבית, חדרי רחצה, מסדרונות ומטבח בהתאם לצורך.

ייעוץ נגישות משלב תכניות לבניית בית חדש

השירות כולל: הערכה ומיפוי צרכים, מתן הנחיות כלליות לאדריכל, בדיקת תכניות של האדריכל ומתן המלצות בהתאם, ליווי בבחירת האביזרים  ליווי המשפחה בתהליך הבנייה.

הייעוץ כולל התייחסות לכל מרכיבי הנגישות מהחניה, דרך הכניסה לבית, חדרי רחצה, מסדרונות ומטבח בהתאם לצורך.

לשירות זה ניתן להוסיף נגישות אתר אינטרנט.